Op de merwedeschool hebben wij een leerlingenraad

Doel van de raad is het creëren van betrokkenheid van de leerlingen bij de school als organisatie. De leerlingen in de bovenbouw laten ervaren hoe een overlegstructuur werkt.
Bij de leerlingen bekend maken het begrip verkiezing en vertegenwoordiging.
Inventariseren van nieuwe ideeën en verbeterpunten over de organisatie en het gebouw door leerlingen
De leerlingeraad bestaat uit 2 leerlingen uit groep 6, twee leerlingen uit groep 7, twee leerlingen uit groep 8. De locatieleider is de voorzitter en een leerkracht is wisselend aanwezig om te notuleren.
De leerlingenraad vergadert 4x per jaar, in oktober/november, januari, maart, mei na schooltijd.
Inhoud van de vergadering is o.a.: Bespreken activiteiten georganiseerd door school. Bijvoorbeeld musicals. Verbeterpunten en wensen. Bijv. gedrag leerlingen onderling, veiligheid en wat ter tafel komt.

leerlingenraad