banner-stichting-ovo

 

Een school is voortdurend in beweging. De schoolgids geeft de huidige stand van zaken op de Merwedeschool weer. Het is een uitgebreid document, dat jaarlijks bijgesteld moet worden. U ontvangt bij inschrijving en vervolgens aan het begin van elk schooljaar een schoolgids
Het is voor een school verplicht om verantwoording af te leggen aan het Ministerie, de inspectie, het schoolbestuur en natuurlijk aan de ouders. U kunt hier onze schoolgids downloaden.