banner-stichting-ovo

Wat is de ouderraad?

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders en een leerkracht die allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert. Onder deze activiteiten verstaan we onder andere: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Krokusfeest/Welkomweek, Schoolreis, de tweejaarlijkse Fancy Fair en het zomer/sportfeest.

De OR-leden leveren een positieve bijdrage aan de gang van zaken op de school van uw kind. Zij zijn nauw betrokken bij de school, kunnen meedoen en meepraten over de activiteiten op school, krijgen meer contact met andere ouders en het schoolteam en doen een schat van ervaring op.

De OR vergadert in goede sfeer en onder het genot van een kopje koffie of thee ongeveer 8 keer in een jaar op de maandagavond. Daarnaast wordt er nog apart vergaderd voor de grote schoolfestiviteiten zoals Kerst, Sint en Fancy Fair. De OR-leden kunnen zelf hun voorkeur aangeven welke grote festiviteit ze mee organiseren.

 

De ouderraad

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

OR team

v.l.n.r.: Marleen Kalis, Esther Vogel, Rianne Coenradie, Judy van Boxtel (leerkracht), Jessica Bol (secretaris), Maaike Sterrenburg, Ariea Vonk, J├Ârgen Ghazi (voorzitter), Windy de Wilt en Erik Kraaijeveld (penningmeester)

 

Hulpouders

Natuurlijk kan de ouderraad niet alles alleen en zijn zij afhankelijk van hulpouders. Hulpouders helpen mee om de activiteiten te evenaren, zoals versieren van de school, helpen met de kerst, tussentijdse activiteiten op school als pannenkoeken/kruidnootjes bakken, spellen begeleiden met zomerfeest/fancy fair, enz.

Wil u hulpouder worden? Geeft u dan op via de leerkracht van uw kind(eren).

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Daarbij is het aantal leerlingen dat de school bezoekt, bepalend voor de hoogte van het bedrag dat de scholen ontvangen. Met dat bedrag vergoedt het ministerie geen activiteiten als klassenuitjes, sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen, enz. Daarom vraagt de OR aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten uit te kunnen voeren.