banner stichting ovo

Wij willen in goed contact met onze leerlingen en hun ouders een leeromgeving bieden waarin wij elk kind zijn of haar eigen talent laten ontdekken. We zetten ons in voor alle leerlingen. Zowel voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat, als voor de leerlingen die meer aankunnen. Onze cyclisch ingerichte structuur in de leerlingenzorg is daar een eminent onderdeel van. We werken met groepsoverzichten en groepsplannen.

In het groepsoverzicht omschrijven we de leerlingen per individu, door aan te geven wat de kinderen nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Vervolgens clusteren we leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. In de groepsplannen voor spelling, rekenen, begrijpend lezen ,technisch lezen en gedrag beschrijven we hoe we onze lessen organiseren.

Deze manier van werken noemen we handelingsgericht werken.

Omdat wij vertrouwen hebben in ons onderwijssysteem, hebben wij hoge verwachtingen. Onze leerlingen kunnen veel en willen dat laten zien. Niet alleen bij rekenen en taal, maar ook op cultureel, sportief gebied en bij de wereldoriƫnterende vakken.

We werken graag samen aan de ontwikkeling van uw kind en nemen uw mening serieus. Informatie naar ouders geven we vorm door de uitgave van een twee wekelijkse nieuwsbrief en door het plannen van oudervertelgesprekken, voortgangsgesprekken, rapportgesprekken en informele gesprekken.