banner stichting ovo

 

Het schoolplan is een meerjarig beleidsdocument voor de school, waarin de beleidsvoornemens voor een periode van vier jaren worden geformuleerd. In augustus 2016 is een het schoolplan ingediend en zal werkzaam zijn tot augustus jaar 2020. Klik hier om het schoolplan te downloaden. De beleidsvoornemens worden in vier jaarplannen opgedeeld. Klik hier om het jaarplan te downloaden. Elk jaarplan wordt aan het eind van het cursusjaar geĆ«valueerd in een jaarverslag.
Gedurende de schoolplanperiode zullen we ons intensief bezig houden met de kwaliteitsverbetering. Daartoe wordt gebruik gemaakt van verschillende kwaliteitsinstrumenten.
Daarnaast heeft de school nog allerlei beleidsplannen, die worden genoemd in het schoolplan of in de jaarplannen. Ook die worden elk jaar geĆ«valueerd
.