banner stichting ovo

In januari/februari en mei/ juni nemen wij op school LVS-toetsen van Cito af bij uw kind. Cito heeft de afgelopen jaren de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. De resultaten van kinderen kunnen daardoor afwijken.

Waarom aangepaste normen?

Leerlingen maken vandaag de dag de LVS-toetsen beter dan een aantal jaar geleden.

De Cito eindtoets wordt door Cito ieder jaar opnieuw genormeerd. Het is dus van belang dat school beschikt over de juiste normering om zo in de onderwijsbehoeften van de kinderen te voorzien.

De resultaten op de LVS-toetsen van Cito

De toets uitslagen op de LVS-toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een (A t/m E). De letters geven aan hoe uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die medio groep 5 een vaardigheidsscore van 23 behaalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau B behaalt.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?

Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score.