banner stichting ovo

Het dossier van elke leerling op onze school kan gegevens bevatten over de leerlingbespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, e.d. Ouders hebben altijd het recht om het dossier van hun kind in te zien.

Zeer regelmatig bespreken de leerkrachten de resultaten van de groep met de intern

begeleider. Er wordt extra aandacht besteed aan de kinderen die niet volgens hun eigen ontwikkeling groeien. Op de rapportavonden en tijdens voortgangsgesprekken wordt dit met ouders besproken.