banner stichting ovo

Elke dag wordt het werk van uw kind bekeken en beoordeeld. In groep 1/2 houdt de leerkracht door middel van observaties bij hoe het kind zich ontwikkelt op de diverse ontwikkelingsgebieden 

We maken een onderscheid tussen toetsen die onderdeel uitmaken van de methode en methodeonafhankelijke toetsen, zoals de Cito-toetsen. De resultaten van toetsen worden opgenomen in het dossier en zullen ook in de computer vastgelegd worden.

Door grafische weergave is de vordering van de leerling vast te leggen en te vergelijken met bijv. een landelijk gemiddelde score. Hiermee wordt ook het effect van het eigen onderwijs getoetst. De directie van de school voert met de Intern Begeleiders zeer regelmatig overleg  over de leerlingen. Ook worden er adviezen uitgewisseld ten behoeve van de verbetering van de organisatie en/of inhouden van het onderwijs en de begeleiding van leerkrachten.