Scholen verschillen steeds meer in sfeer, werkwijze en activiteiten. Ook in kwalitatief opzicht zijn er verschillen. Dat maakt het kiezen van een school voor ouders steeds moeilijker.

De schoolgids is een wettelijke verplichting. Elk schooljaar komt er een herziene uitgave uit. De schoolgids bevat o.a. informatie uit de vorige schoolgids en het schoolplan. Er zijn ook zaken opgenomen die door de wetgever zijn aangegeven en die de medezeggenschapsraad en ouderraad belangrijk vinden. De gids is opgesteld door de directie, het schoolteam en is goedgekeurd door de oudervertegenwoordiging van de MR, voor het schooljaar 2017-2018.

Onze schoolgids kunt u hier downloaden.