Op 6 maart 2017 vond het 4-jaarlijkse inspectiebezoek plaats. De inspectrice, Mevrouw Rodgers, heeft op de Merwedeschool een aantal groepen bezocht. Ook heeft zij met kinderen en ouders gesproken. Na de presentatie over onze school en het gesprek met de leerkrachten, heeft de inspectrice een terugkoppeling gegeven aan het hele team. Samenvattend kregen we dit te horen:

Aan de school wordt voor de volgende vier jaar een basisarrangement toegekend. Dit wil zeggen dat het onderwijs op de Merwedeschool prima in orde is. Echter de volgende onderdelen heeft zij als GOED beoordeeld en dat zijn: Lesstof aanbod, het pedagogisch klimaat, Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. Kort samengevat betekent dit het volgende:

De leerlingen ontvangen in een veilig leer- en leefklimaat een uitstekend leerstofaanbod. Het team blijft zich professionaliseren en staat open voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij er grote bereidheid is om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Hierbij bewaken en verbeteren wij de onderwijskwaliteit door het onderwijsaanbod te evalueren. Dit alles wordt in samenwerking met de ouders en externe partners gerealiseerd.

Wij zijn hier als team uiteraard heel trots op.

inspectie beoordeling foto