Het schoolplan is een meerjarig beleidsdocument voor de school, waarin de beleidsvoornemens voor een periode van vier jaren worden geformuleerd. In augustus 2016 is een het schoolplan ingediend en zal werkzaam zijn tot augustus jaar 2020.

Klik hier om het schoolplan te downloaden.