De Merwedeschool is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool. Vanuit de mogelijkheden en de motivatie van elke leerling, ontwikkelt de Merwedeschool de talenten van elk kind dat haar is toevertrouwd. Ze biedt kinderen ontwikkelkansen aan zodat ze kunnen meebouwen aan de maatschappij en de wereld van de toekomst. 

De Merwedeschool verankert zich in de maatschappij. Hierdoor bouwt ze, met oog voor diversiteit, relatie en participatie, een brede leer- en leefomgeving op, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle leerlingen.

De Merwedeschool is een openbare basisschool met waardering voor culturele diversiteit. De Merwedeschool inspireert haar medewerkers en leerlingen om haar kernwaarden in hun leven te integreren.

De Merwedeschool wil een lerende gemeenschap zijn die sterk inzet op het ontwikkelen van basisvaardigheden en het stimuleren van creativiteit, ondernemingszin en vernieuwend denken bij haar leerlingen en medewerkers.

Het schoolteam heeft oog voor nieuwe trends en behoeften en concretiseert die in haar dagelijkse werking. Om de leerlingen toe te laten hun talenten maximaal te ontplooien, creëert de school een krachtige leeromgeving die hen ondersteunt in hun ontwikkeling tot zelfsturend handelen. De Merwedeschool heeft een zorgbeleid met een brede waaier aan begeleidingstools ontwikkeld, zodat elke leerling zijn talenten maximaal kan ontplooien. Om haar missie en visie te realiseren streeft de Merwedeschool naar een kwaliteitscultuur waarin alle belanghebbenden actief reflecteren en participeren.

De Merwedeschool is een school die zorgvuldig en structureel werk maakt van het bevorderen van ondernemend gedrag van haar leerlingen, omdat wij uiting willen geven aan de competenties: creativiteit, durven experimenteren, communiceren en doelen stellen.

De ondernemende Merwedeschool biedt leerlingen onvergetelijk onderwijs en stimuleert de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Waarmee ze na de basisschool op een goede manier naar het voortgezet onderwijs kunnen en succesvol kunnen functioneren in de maatschappij van nu. (21e eeuwse vaardigheden)

Als je wilt ondernemen moet je kunnen:

  • Dromen (creativiteit en innovatie)

  • Denken (plannen en beheren)

  • Durven (nemen van risico’s)

  • Doen (actie en bereiken van doelstellingen)

tandwiel

Precies die competenties waardoor succesvolle ondernemers zich ook onderscheiden.

Het centrale groene tandwiel is het dromen; de start van het ondernemen, dat waar alles mee begint.

Het tandwiel dromen zet de andere tandwielen in gang. 

Door te dromen komen de twee blauwe tandwielen denken en durven in beweging.

Het tandwiel denken leidt tot het ontwerpen van de instrumenten die het mogelijk maken om het dromen om te zetten in actie.

Het tandwiel durven leidt tot lef om daadwerkelijk met de instrumenten aan de gang te gaan.

En tot slot gaat dan het buitenste tandwiel draaien: het doen. Het uitvoeren van de actie, die leidt tot het resultaat.