U kunt uw kind gedurende het hele schooljaar bij ons op school inschrijven. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de locatieleider Judy van Boxtel.

Het inschrijfformulier voor nieuwe leerlingen kunt u hier alvast downloaden en ingevuld meenemen.

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het alvast vijf dagdelen komen wennen. Hij of zij mag 5 weken voor zijn/haar 4e verjaardag iedere week een dagdeel komen kijken en met de andere kleuters uit de groep meedoen. Het eerste wenmoment zal dus 5 weken voordat uw kind 4 jaar wordt plaatsvinden. De leerkracht van de groep, waarin uw zoon of dochter geplaatst wordt, zal contact met u opnemen om af te spreken wanneer deze wenmomenten plaats kunnen vinden. De 4e verjaardag van uw kind geldt als de eerste schooldag. Vanaf die dag is uw kind ook officieel ingeschreven.