Verschillende informatiestromen zorgen ervoor dat de ouder op de hoogte blijft over wat er in en rond de school gebeurt.

Nieuwsbrief:

- Om de 14 dagen ontvangt de ouder de nieuwsbrief via de mail. Hierin staat informatie over de komende activiteiten of ontwikkelingen en de belangrijke data.

Klasbord:

- Klasbord is een communicatiemiddel op groepsniveau. Het is een afgeschermde omgeving waar ouders zich via een klassencode kunnen aanmelden. De leerkracht deelt tussentijds actuele informatie d.m.v. tekst of foto’s over o.a. klassenactiviteiten, toetsen, belangrijke data.

Facebook:

- Op Facebook worden foto’s geplaatst van activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Parnassys:

- Via het ouderportaal van Parnassys heeft de ouder toegang tot de persoonlijke gegevens, absenties en de resultaten van uw kind.