Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Kinderen ontwikkelen zich beter als ouders en professionals goed contact hebben en met elkaar samenwerken.

Wij stellen als school een goed contact met de ouders zeer op prijs. In het schooljaar 2017-2018 zijn wij de samenwerking met Actief Ouderschap aangegaan om het partnerschap tussen ouders en leerkrachten te versterken. Naar aanleiding van de ouderavond over de wensen en verwachtingen van alle partners aan het begin van het schooljaar, is er een partnerschapsteam van ouders en teamleden opgesteld. Zij buigen zich over een aantal ontwikkelpunten die vanuit de ouderavond naar boven zijn gekomen. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als; overzicht brengen in de informatiestroom en het invoeren van koffieochtenden. Alle ouders worden middels een verslag hierover op de hoogte gehouden.

We vinden het belangrijk dat ouders weten wat er zoal op school gebeurt, welke activiteiten er zijn en hoe het kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe is het kind in de thuissituatie. Gedurende het jaar zijn er verschillende vaste gespreksmomenten en ook tussentijds kunnen leerkrachten en ouders een afspraak maken voor een gesprek. Daarnaast is ons onderwijs ondenkbaar zonder de betrokkenheid en hulp van de ouders.

Op allerlei manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven. Wij vinden het steeds weer fijn ouders als hulp te zien bij allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. We willen onderstrepen dat u zich aanmeldt op vrijwillige basis. U moet niets, maar we vinden het wel prettig als ouders meedoen.