Buitenschoolse Opvang Merwedeplein (BSO)

Binnen het IKC bevindt zich BSO Merwedeplein. Op maandag tot en met vrijdag bieden wij Voorschoolse Opvang (VSO) en Naschoolse Opvang (NSO) aan voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een leuke dag hebben in de BSO en dat ouders hun kind met een gerust gevoel bij ons achterlaten. Het welbevinden van kinderen staat bij ons voorop en wij zullen dat gedurende de dag ook goed in de gaten houden. Uitgangspunt voor ons is dat kinderen zich op hun gemak voelen en zij zich daardoor ook kunnen laten zien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. BSO Merwedeplein staat voor flexibele opvang, hoewel dat ook bij ons niet onbeperkt is. Wij bieden wel flexibele openingstijden. De BSO is standaard open tussen 7.30 en 18.30 uur, maar het is mogelijk om een half uur flexibele opvang extra af te nemen. De pakketten die wij aanbieden zijn pakketten van 50 weken, 48 weken, 40 weken en alleen schoolvakanties.

In het pedagogisch klimaat van de BSO gaan de medewerkers uit van de vier competenties in de ontwikkeling van kinderen. Deze competenties vormen het uitgangspunt van waaruit wij een veilige en vertrouwde omgeving creƫren zodat kinderen optimaal de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen.

De vier competenties zijn:

* Emotionele veiligheid

* Persoonlijke competenties

* Sociale competenties

* Overdracht normen en waarden

Voor meer informatie zie onze website www.onshink.nl of neem telefonisch contact op met ons via telefoonnummer 06-11301553.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier BSO Merwedeplein voor kinderen van de Merwedeschool.