De partners van het IKC (OBS Merwedeschool, Kinderopvang HINK, Peuterspeelzaal Ukkepuk en TSO Kidsmixz) bieden opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar tussen 7.00 en 18.30 uur. Eventueel is verlengde opvang mogelijk tot 19.00 uur.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • “ Werken vanuit respect voor anderen

  • “ Een veilige omgeving

  • “ Betrouwbare opvang

  • “ Samenwerking tussen de partners en korte lijnen

  • “ Transparante communicatie

  • “ Professionele cultuur

  • “ Professionele en gemotiveerde medewerkers

  • “ Optimale ontwikkelomgeving voor kinderen

  • “ Oog voor de individuele ontwikkeling van het kind.

  • “ Verbinding met de omgeving en de samenleving.

Meer informatie over de partners van het IKC vindt u op deze website onder het kopje Teams (Team, OR, MR, GMR, BSO, TSO, Kinderdagverblijf) of neem telefonisch contact op met één van de partners:

OBS Merwedeschool 0184-613942

Kinderopvang HINK 0184-635564 of 06-1130 15 53

Peuterspeelzaal Ukkepuk 0184-616218

TSO Kidsmixz 06-394 614 14

Voor kinderopvang en BSO ook via Opvang Nieuwe Stijl 078-737 03 98