De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit groep 6 t/m 8. Elk jaar worden er in groep 6 verkiezingen gehouden voor twee nieuwe leden. De andere leden blijven zitting houden tot het einde van groep 8 of zij moeten ervoor kiezen om vroegtijdig af te treden.

Een aantal keren per jaar komen ze, onder begeleiding van de locatieleider, bij elkaar om te vergaderen. Hier worden activiteiten besproken, maar ook zeker onderwerpen die in de groepen of op school spelen. Voor de vergadering wordt er een echte agenda opgesteld en de besproken onderwerpen worden verwerkt in de notulen.