De methode BLINK is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod.

Deze methode past bij onze profilering ‘Durven Ondernemen in Eigen Talent’.

Per jaar werken de kinderen aan een aantal thema’s, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In elk thema komen de onderdelen kennisoverdracht, vaardigheden eigen maken, onderzoekend leren en test jezelf aan bod. De kinderen werken zelfstandig, in tweetallen of in groepjes tijdens het thema. In de eindpresentatie staat leren van en met elkaar centraal.

Topografie is geïntegreerd in de methode.