DUOgroep

Vlinders staan symbool voor hun mooie transformatie. Deze transformatie is alleen mogelijk als elke stap zich goed ontwikkelt. Deze stappen tot zelfontplooiing hebben het juiste klimaat nodig en goede omstandigheden om zich te kunnen ontwikkelen. Net als bij kinderen! Maar ook vlinders zijn kwetsbaar. Ze moeten met veel zorg behandeld worden, willen ze dartelend door het leven gaan. Op obs Merwedeschool zijn wij van mening dat niet alleen de kinderen die naar beneden zorg behoeven onze aandacht en tijd nodig hebben, maar ook de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en de hoog- en meerbegaafde kinderen. Tot nu toe was het lesaanbod aan deze leerlingen vooral afhankelijk van het inzicht en de inzet van de individuele leerkrachten. Met het vaststellen van een protocol ten aanzien van deze kinderen realiseren we een algemeen beleid dat duidelijk en haalbaar is voor alle leerlingen en zorgt voor één lijn binnen de school. Op deze wijze kunnen wij de adaptieve zorg voor alle leerlingen waarborgen en verantwoorden.

Doel is dat we gezamenlijk kunnen werken aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en begaafde kinderen en dat we hiermee de leerlingen, ouders en teamleden kunnen ondersteunen. De werkgroep meer- en hoogbegaafdheid van de Merwedeschool gaat hier, samen met het team en deskundigen, actief mee aan de slag!

Praktische begaafdheid

Sommige leerlingen ontwikkelen vooral door te doen en vinden het talent meer in Doe-lessen, dan in theoretische lessen. In samenwerking met Merewade Praktijkschool krijgen onze leerlingen vanaf 10 jaar, die deze stimulering en uitdaging op niveau nodig hebben, de mogelijkheid deel te nemen aan de DOE-lessen. Er is een afwisselend en uitdagend programma waarmee de leerlingen leren door te doen en kennismaken met het onderwijs op Merewade Praktijkschool. Met de naam Doe-lessen willen we duidelijk maken wat Merewade Praktijkschool de leerlingen kan bieden.

D van Doen. Leren door te doen.

O van Ontdekken en Ontwikkelen.

E van Ervaren.

Het belangrijkste: op een leuke en uitdagende manier leren. Trots zijn op dat wat gemaakt wordt en ervaren dat leren op heel veel verschillende manieren kan. Juist door met je handen te werken. Naast het ontdekken van eigen vaardigheden leren de leerlingen ook het voortgezet onderwijs kennen. In het bijzonder natuurlijk Merewade Praktijkschool.