schoolopseef

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Samenwerken binnen een gemeenschappelijk belang staat binnen SCHOOL op SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

Praktische verkeerslessen

De werkgroep School op Seef, bestaande uit ouders en een leerkracht, verzorgen ieder schooljaar praktische verkeerslessen voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. In deze lessen wordt o.a. de onderdelen oversteken, fietsen op een rotonde, obstakels, remmen, hand uitsteken, inhalen geoefend. Daarnaast worden er onder andere fietscontroles uitgevoerd, fietsen de leerlingen van groep 8 de route naar het voortgezet onderwijs, doen wij mee met de actie Groene Voetstappen en wordt het dodehoekproject uitgevoerd.

Theoretische verkeerslessen

Verkeer is iets wat je bij uitstek in de praktijk leert: praktische en motorische vaardigheden en de toepassing daarvan in de eigen omgeving zijn heel belangrijk om daadwerkelijk zelfredzaam te worden. Toch is ook het aanleren van de theoretische kennis over bijvoorbeeld verkeersregels en verkeerstekens onontbeerlijk.

Op de Merwedeschool bieden we de theorie van de verkeerslessen aan d.m.v. van de methode “Klaar Over”, “Verkeerskunsten” en “Verkeersbladen van Veilig Verkeer Nederland”.

Verkeersexamen: theorie en praktijk

In groep 7 leggen de leerlingen het verkeersexamen af.

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.