Snappet is een programma dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan de leerdoelen van de kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Snappet wil persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal werkelijk mogelijk maken en daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat realiseren.

Werken op tablets

Onze leerlingen van groep 4-5-6-7-8 werken bij de vakken rekenen, taal en lezen, met de programma’s en tablets van Snappet. We werken op de Merwedeschool op de adaptieve manier bij Snappet, waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt.

Hoe werkt het?

De invulling van de lessen ziet er niet zoveel anders uit dan vroeger. De leerkracht geeft instructie, er is een gezamenlijke inoefening en de leerlingen gaan aan het werk. De meeste leerlingen werken aan hetzelfde lesdoel, alleen werken zij op hun eigen niveau. Snappet is een adaptief systeem. Dit betekent concreet dat de buurman of buurvrouw zomaar een andere som op de tablet kan hebben. Snappet geeft de leerlingen direct feedback. Als een som bijvoorbeeld niet goed is, dan zien ze dit meteen en kunnen deze nogmaals proberen op te lossen. Ook kunnen zij een hulpsom raadplegen. De leerkracht ziet op zijn of haar dashboard (computerscherm) wat de leerlingen aan het maken zijn. Gaat het goed, is er hulp nodig, een aanmoediging of een complimentje? De leerkracht kan op deze manier gericht feedback geven en inhaken op vragen. Deze ‘instant’ feedback is zeer effectief. Ook kan de leerkracht individuele opdrachten (lesdoelen) klaarzetten voor leerlingen. Als de leerkracht zijn of haar feedback-ronde heeft gedaan dan krijgen de leerlingen binnen de verschillen- de arrangementen de verlengde of verdiepte instructie die zij nodig hebben.

Er zijn voordelen aan het werken met de tablet en wij vinden dat:

* kinderen vaak meteen zien of het antwoord goed is (directe feedback) en de vervolgopdrachten helemaal op eigen niveau zijn. (meer individuele differentiatie mogelijk)

* Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.

* de leerkracht op zijn/haar computer precies kan zien wat de leerling doet en zo direct extra uitleg kan geven aan de kinderen die dit nodig hebben; Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.

* Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.

* Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.

* Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.

* Kinderen na het werk van de les altijd extra oefenwerk hebben op eigen niveau.

Wilt u meer informatie over Snappet, ga dan naar www.snappet.org